SOS - Ti i tržište rada

Tržište rada, najjednostavnije rečeno, označava ponudu i potražnju radnika na nekom području. Također označava i postupak pronalaženja posla, zapošljavanje, otkaze, mogućnost napredovanja, čekanje na posao, konkurenciju u traženju posla i na samome poslu te uspostavljanje ravnoteže cijene rada na tome tržištu. Kao i na svakom tržištu , na tržištu rada se razmjenjuju određene usluge čija cijena ovisi ponajprije o ponudi i potražnji koja trenutno vlada. Što je ponuda veća, cijena je u pravilu manja.

SOS - Ti i tržište rada

Pojmovnik tržišta rada

Brošura Pojmovnik tržišta rada donosi sve relevantne definicije pojmova vezanih uz rad, zapošljavanje i razvoj ljudskkih potencijala. 

Pojmovnik tržišta rada

Brošura o članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

U cilju upoznavanja javnosti s ulogom Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije na području tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, kao i s njegovim članovima, u sklopu projekta “STEP FORWARD” izrađena je i Brošura o članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Brošura o članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Smjernice o pokretanju, implementaciji i praćenju projekata i inicijativa za članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije

Glavna svrha izrade ovog dokumenta bila je pružiti praktičnu podršku članovima Partnerstva kako bi, u jednom koordiniranom i zajedničkom pristupu, aktivno razvijali svoje projektne ideje. U istom je detaljno objašnjeno na koji način učinkovito pokrenuti, provesti i pratiti projektnu ideju i inicijativu u okviru samih struktura Partnerstva te kome se članovi PVTR-a mogu obratiti za savjet i pomoć.

Smjernice o pokretanju, implementaciji i praćenju projekata i inicijativa za članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije

Komunikacijska strategija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije do 2020. godine

Komunikacijska strategija PVTR-a ZŽ definira glavne komunikacijske ciljeve, određuje ciljne skupine, odnosno ključne javnosti koje imaju različite komunikacijske potrebe i zahtjeve te daje prijedloge i preporuke o tome koje komunikacijske kanale i komunikacijske taktike upotrijebiti prema pojedinim skupinama.

Komunikacijska strategija PVTRa ZŽ do 2020.

Implementacijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014.-2020.

Implementacijski plan sastavni je dio Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014.-2020. Strategija te ciljevi, prioriteti i mjere sadržani u istoj, predstavljaju ujedno polazište i okvir ovog plana čija je osnovna svrha definirati implementacijski okvir za uspješnu provedbu Strategije. Implementacijski plan izlaže institucionalni, vremenski i financijski okvir provedbe Strategije, iznosi proces prikupljanja i vrednovanja projektnih ideja, koje su direktno vezane uz ostvarenje pojedinih mjera, te opisuje bazu projektnih ideja i proces praćenja i izvještavanja o provedbi.

Implementacijski plan SRLJPZŽ 2014.-2020.