Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije konstantno je otvoreno za uključenje novih članova.

Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije konstantno je otvoreno za uključenje novih članova, a pristupnicu za članstvo možete preuzeti u nastavku:

PRISTUPNICA PVTRRLJP ZŽ

Napomena: Potpisan i pečatiran obrazac potrebno je dostaviti na e-mail adresuzadra@zadra.hr i poštom na adresu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar.

Član PVTR-a postaje osoba koju imenuje institucija ili organizacija, sukladno Sporazumu o partnerstvu i Pravilniku Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

Članovi predstavljaju svoje organizacije i institucije.

Razdoblje trajanja članstva je neograničeno, počevši s danom kada je osoba postala član.

Potpisivanjem Ugovora o partnerstvu, članovi PVTRRLJP-a obvezuju se na aktivno sudjelovanje u sljedećim aktivnostima PVTRRLJP-a te pružanju potrebnih i dogovorenih informacija pri:

  • Razvijanju strategije PVTRRLJP-a za Zadarsku županiju u bliskoj suradnji s tijelima nadležnima za razvoj nove županijske razvojne strategije, HZZ-om i ostalim dionicima;
  • Razvijanju Akcijskog plana, opisivanju procesa provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala u skladu s mogućim izvorima financiranja;
  • Tematskim radnim skupinama, osnovanima pod krovnom organizacijom PVTRRLJP-a kojima predsjeda imenovani član PVTRRLJP-a;
  • Organizaciji projektnih partnerstava i poticanju razvijanja kvalitetnih projekata pod određenim pozivima za prijedloge;
  • Funkcioniranju PVTRRLJP-a omogućavanjem odgovarajućih uvjeta (na primjer mjesta za sastanke, osvježenja, tehničke opreme) i osiguravanjem aktivnog sudjelovanja odgovornih osoba;
  • Davanju preporuka pri definiranju upisne politike i školskih programa obrazovnih institucija na području Zadarske županije.

U nastavku možete preuzeti Sporazum o partnerstvu i Pravilnik o radu Partnerskog vijeća za tržište rada:

Sporazum o partnerstvu

Pravilnik o radu Partnerskog vijeća za tržište rada