Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije trenutno okuplja 50 članova.

Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zadarske županije) trenutno okuplja 50 članova.

Međutim, navedeni broj podložan je promjeni zbog kontinuiranog pristupanja novih članova, što je ujedno priznanje radu i ulozi koje spomenuto tijelo ima u osnaživanju lokalnog tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala.

 1. Zadarska županija
 2. Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar
 4. Grad Zadar
 5. Grad Biograd na Moru
 6. Grad Benkovac
 7. Općina Lišane Ostrovičke
 8. Općina Ražanac
 9. Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA)
 10. Dom za odrasle osobe Zemunik
 11. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar
 12. Obiteljski centar Zadarske županije
 13. Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija
 14. Zavod za javno zdravstvo Zadar
 15. Glazbena škola Blagoje Bersa
 16. Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar
 17. Medicinska škola Ante Kuzmanića u Zadru
 18. Otvoreno učilište Algebra
 19. Pučko otvoreno učilište Zadar
 20. Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
 21. Sveučilište u Zadru
 22. Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
 23. Bakmaz d.o.o.
 24. Kamen Benkovac d.o.o.
 25. Marex-Elektrostroj, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju opreme za distribuciju i kontrolu električne 
 26. Marex-gel d.o.o. Zadar, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju hrane i pića, graditeljstvo, trgovinu i ugostiteljstvo
 27. Solana Nin d.o.o.
 28. Tankerska plovidba d.d.
 29. Turisthotel, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
 30. Vrana d.o.o. za proizvodnju i trgovinu hranom
 31. Matica hrvatskih sindikata javnih službi
 32. Centar za društveno-humanistička istraživanja
 33. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 34. Lokalna akcijska grupa Mareta – LAG Mareta
 35. Planinarsko društvo Paklenica Zadar
 36. Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat
 37. Udruga Eko-Zadar
 38. Udruga mladih otoka Rave – U.M.O.R.
 39. Udruženje obrtnika Zadar
 40. Udruga osoba oštećena sluha Zadar
 41. Udruga Prospero
 42. Udruga slijepih Zadarske županije
 43. Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – CINAZ
 44. Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Svjetlo Zadar
 45. Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi Mala filozofija
 46. Udruga za zaštitu okoliša Hippocampus, Biograd na Moru
 47. Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Zadarske županije
 48. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar
 49. Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari
 50. Volonterski centar Zadar
 51. Društvo Naša djeca Zadar