Povezanost projekta s drugim razvojnim programima i strateškim dokumentima važna je kako bi se jasno vidio doprinos određenog projektnog prijedloga u ostvarenju utvrđenih ciljeva, prioriteta i mjera.

Povezanost projekta s drugim razvojnim programima i strateškim dokumentima važna je kako bi se jasno vidio doprinos određenog projektnog prijedloga u ostvarenju utvrđenih ciljeva, prioriteta i mjera.

Također je bitno naglasiti kako se, kod prijave projektnih prijedloga na natječaje financirane iz EU fondova, veći broj bodova dodjeljuje onim projektnim prijedlozima koji su u potpunosti usklađeni  sa prioritetima/ciljevima/mjerama važećih programskih/strateških dokumenata na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Iz tog razloga, u nastavku navodimo samo nekoliko programskih i strateških dokumenata na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a koji mogu biti od pomoći prilikom pisanja projektnih prijedloga:

 1. Strategija razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014.-2020.
 2. Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2011.-2013.
 3. Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.
 4. Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.
 5. Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2012.-2014.
 6. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Strategija razvoja turizma RH do 2020.
 7. Strategija razvoja turizma RH do 2020.
 8. Strategija razvoja poduzetništva U Republici Hrvatskoj 2013.-2020.
 9. Strateški plan Ministarstva kulture 2015. – 2017.
 10. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.
 11. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013.
 12. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine 
 13. EUROPA 2020. Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast
 14. Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017.

Napomena: ovo su samo neki od velikog broja programskih i strateških dokumenata. Povezanost projektnog prijedloga s određenim dokumentima više razine ovisit će o tematici i području kojim se određeni projektni prijedlog bavi.