Upravni odbor Partnerskog vijeća za tržište rada Zadarske županije održao radni sastanak vezan uz novu fazu razvoja Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

24. veljače održan je šesti sastanak Upravnog odbora Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR).

Budući da je u tijeku izrada Prijedloga novog modaliteta poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, 24. veljače održan je šesti sastanak Upravnog odbora Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR).
Novim Pozivom planirana je dodjela većih ovlasti te financijskih i materijalnih sredstava Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LPZ) za provedbu lokalnih strategija i mjera, a sve u cilju boljeg pozicioniranja LPZ-ova kao glavnih dionika na lokalnom tržištu rada. U provedbi ovog modaliteta poziva, predviđa se kako će prijavitelji na projektu biti institucije u okviru kojih se nalaze tehnička tajništva LPZ-ova čiji sporazumi o partnerstvu uređuju međusobne odnose i način funkcioniranja dionika lokalnih partnerstava za zapošljavanje.
U cilju finalnog profiliranja Poziva, članovi Upravnog odbora PVTR-a sastali su se u Zadarskoj županiji, koja je inače i osnivač PVTR-a, kako bi raspravili i komentirali strukturu novog Poziva te iznijeli svoje prijedloge za nadopune i izmjene istog. Predstavnici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, koja zajedno sa Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Zadar čini Tehničko tajništvo PVTR-a te je glavni osnivač Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala, također su sudjelovali na sastanku.
Osim komentara koji su se većinom odnosili na potrebu proširenja ciljnih skupina i pokazatelja Poziva, članovi su raspravljali i o ključnim problemima na lokalnom tržištu rada kao i problemima koji muče samo Partnerstvo.
Nakon održanog sastanka, glavni zaključci upućeni su Ministarstvu rada i mirovinskog sustava kako bi im pomogli u kreiranju finalne verzije Poziva.