Poziv na sudjelovanje u postupku vrednovanja Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine

Ekonomski institut, kao vanjski evaluator, provodi anonimnu online anketu namijenjenu organizacijama civilnoga društva koje su povezane ili su sudjelovale u procesu izrade Strategije, njezinoj provedbi i/ili su kao korisnici rezultata provedbe upoznati s dokumentom.

Za potrebe postupka naknadnog vrednovanja Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, Ekonomski institut, kao vanjski evaluator, provodi anonimnu online anketu namijenjenu organizacijama civilnoga društva koje su povezane ili su sudjelovale u procesu izrade Strategije, njezinoj provedbi i/ili su kao korisnici rezultata provedbe upoznati s dokumentom.

Prikupljeni odgovori doprinijet će započetom procesu izrade novog strateškog dokumenta namijenjenog razvoju civilnoga društva (Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine).

Anketa sadrži 30 pitanja i provodi se u razdoblju od 20. listopada do 31. listopada 2016.

Ista je dostupna na mrežnoj stranici Ureda za udruge, a moguće joj je pristupiti putem sljedeće poveznice:

https://www.surveymonkey.com/r/razvojcivilnogadrustva /