Nove prilike za odrasle

U sklopu „Novog programa vještina za Europu“, u prosincu 2016. godine donesena je Preporuka Vijeća o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle kako bi se niskokvalificiranim nezaposlenim i zaposlenim osobama pružila mogućnost poboljšanja informatičke, čitalačke i matematičke pismenosti.

U sklopu „Novog programa vještina za Europu“, u prosincu 2016. godine donesena je Preporuka Vijeća o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle kako bi se niskokvalificiranim nezaposlenim i zaposlenim osobama pružila mogućnost poboljšanja informatičke, čitalačke i matematičke pismenosti u cilju nastavka školovanja i/ili podizanja razine konkurentnosti na tržištu rada.

U cilju uspješne implementacije Novih prilika za odrasle Europska komisija organizirala je radionice suradničkog učenja namijenjene zemljama s niskim udjelom sudjelovanja odraslih osoba u cjeloživotnom učenju.

Na prvoj radionici, održanoj od 6. do 8. studenoga 2017. godine u Bukureštu, sudjelovalo je sedam  država članica – Hrvatska, Italija, Poljska, Španjolska, Rumunjska, Bugarska i Grčka.

Hrvatsku delegaciju činili su: Katarina Grgec (MZO), Davorka Schmidt (MZO), Nikolina Stopfer (MZO), Dario Baron (MRMS), Goran Lapat (Učiteljski fakultet u Zagrebu), Ana Pikelja (ASOO), Igor Štavlić (POU Obris) te nacionalni ekspert Marija Pavkov.

Predstavnici Europske komisije predstavili su Nove prilike za odrasle, a predstavnici Norveške, Portugala, Francuske i Italije primjere dobre prakse, poput učenja na radnome mjestu, alata za procjenu postojećih vještina, programa obrazovanja usmjerenih na usvajanje temeljnih vještina te nacionalnih certifikata kojima se dokazuju razine usvojenosti temeljnih vještina.

Grupne rasprave održale su se u sklopu nacionalnih delegacija kako bi se uskladili prioriteti za svaku pojedinu državu članicu te u sklopu mješovitih delegacija kako bi se čula iskustva drugih država. Raspravljalo se o dobrobiti koju će implementacija Novih prilika za odrasle donijeti svakoj državi članici, ciljnim skupinama, načinu identifikacije i motivacije pripadnika ciljnih skupina, provedbenim mjerama te načinu uključivanja svih relevantnih dionika.

Predstavnici Europske komisije u neformalnim razgovorima posebice su naglasili odličnu pripremljenost, iznimnu predanost i aktivnost hrvatske delegacije te uputili pohvale aktivnostima koje Hrvatska provodi i namjerava provoditi u cilju implementacije Novih prilika za odrasle.

 

Izvor: www.mzo.hr