Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini od 26. listopada 2016. godine

Na mrežnoj stranici Europskog socijalnog fonda 26. listopada 2016. godine objavljena je obavijest o izmjeni natječajne dokumentacije.

Na mrežnoj stranici Europskog socijalnog fonda 26. listopada 2016. godine objavljena je obavijest o izmjeni natječajne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini.

Izmjene se odnose na sljedeće natječajne dokumente:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE
PREDLOŽAK 3 – Predložak za izračun troška rada i osoblja
PRILOG 5 – Kriteriji odabira i metodologija bodovanja projektnih prijedloga

Mole se potencijalni prijavitelji da posjete mrežnu stranicu ESF-a kako bi preuzeli izmjenjenu dokumentaciju:

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/