Centar tržište rada

Razvijajmo
se zajedno

Poticanje, pripremanje, implementacija, praćenje i evaluacija projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije

Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala

O Centru

Centar predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije

Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Obavlja aktivnosti vezane uz poticanje, pripremanje, implementaciju, praćenje i evaluaciju projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, a koje ujedno proizlaze iz rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

Što radimo

Aktivnosti Centra

Informiranje

Informiranje i savjetovanje članova Partnerskog vijeća vezano uz tematiku zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala.

Potpora

Pružanje potpore projektima i inicijativama iz područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala.

Obrazovanje

Promicanje i poticanje svih modela cjeloživotnog obrazovanja za bolje rezultate kod zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala.

Koordinacija

Pomoć pri koordinaciji aktivnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave vezanih uz socio-ekonomski razvoj.

Razvoj

Priprema, provedba, nadzor i evaluacija strateških dokumenata iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala.

Povezivanje

Povezivanje i usmjeravanje dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora s ciljem razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala.

Projekti

Projektne faze

  • Ideja

  • Priprema

  • Prijava

  • Provedba

  • Praćenje

Novosti

Najnovije vijesti

Započinju četverodnevne radionice za buduće poduzetnike

Radionice će pomoći budućim poduzetnicima da razviju svoje poslovne ideje.

Saznajte kako do 70.000,00 kuna za samozapošljavanje

Kako do bespovratnih 70.000,00 kuna za samozapošljavanje saznali su svi zainteresirani u Benkovcu, Biogradu na Moru i Zadru. Naime, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u partnerstvu sa Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u sklopu projekta SOS – Surađuj i ostvari sebe započinje s provedbom programa SOS Start.

SOS Start kroz dodjelu potpora male vrijednosti za poduzetnike početnike te ciklus edukacija i savjetovanja

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u partnerstvu sa Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u sklopu projekta SOS – Surađuj i ostvari sebe započinje s provedbom programa SOS Start.

Partneri

Surađujemo

ZADRA NOVA - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zadarska Županija - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zavod za zapošljavanje - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Step forward - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
SOS - Surađuj i ostavri sebe - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
ZADRA NOVA - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zadarska Županija - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zavod za zapošljavanje - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije