Centar tržište rada

Razvijajmo
se zajedno

Poticanje, pripremanje, implementacija, praćenje i evaluacija projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije

Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala

O Centru

Centar predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije

Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Obavlja aktivnosti vezane uz poticanje, pripremanje, implementaciju, praćenje i evaluaciju projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, a koje ujedno proizlaze iz rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

Što radimo

Aktivnosti Centra

Informiranje

Informiranje i savjetovanje članova Partnerskog vijeća vezano uz tematiku zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala.

Potpora

Pružanje potpore projektima i inicijativama iz područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala.

Obrazovanje

Promicanje i poticanje svih modela cjeloživotnog obrazovanja za bolje rezultate kod zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala.

Koordinacija

Pomoć pri koordinaciji aktivnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave vezanih uz socio-ekonomski razvoj.

Razvoj

Priprema, provedba, nadzor i evaluacija strateških dokumenata iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala.

Povezivanje

Povezivanje i usmjeravanje dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora s ciljem razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala.

Projekti

Projektne faze

  • Ideja

  • Priprema

  • Prijava

  • Provedba

  • Praćenje

Novosti

Najnovije vijesti

Potpisan Sporazum o suradnji regionalnih Lokalnih partnerstva za zapošljavanje

U utorak 7. srpnja 2020. godine, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ugostila je sudionike radnog sastanka u sklopu projekta „SOS-Surađuj i ostvari sebe“.

Drugi Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje kao jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekta SOS – Surađuj i ostvari sebe.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti

Agencija za razvoj Zadarske županije je objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Partneri

Surađujemo

ZADRA NOVA - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zadarska Županija - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zavod za zapošljavanje - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Step forward - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
SOS - Surađuj i ostavri sebe - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
ZADRA NOVA - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zadarska Županija - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije
Zavod za zapošljavanje - Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije